VitaRady

Desatero proti hypertenzi

hypertenze_2.jpg

Měření krevního tlaku je jedním ze základních měřitelných ukazatelů zdravotního stavu. Jako krevní tlak se označuje síla, kterou působí protékající krev na stěny cév.

Je rozlišován krevní tlak systolický a diastolický – tedy tlak krve při stažení a uvolnění pumpujícího srdečního svalu. Naměřená hodnota krevního tlaku se skládá ze dvou čísel, které představují právě systolický a diatolický tlak.

Vysoký krevní tlak je takový, jehož hodnoty jsou 140/90 mm rtuti a vyšší. Jeho příčinami mohou být:

  • životní styl – nezdravá strava, absence pohybu, kouření, alkohol,
  • stres,
  • jiná onemocnění, která způsobují zvýšení krevního tlaku – poruchy funkce ledvin, cukrovka.

Vysoký krevní tlak způsobuje nadměrné zatížení cévního systému, poškozuje cévy, a urychluje tak proces aterosklerózy. Neléčený vysoký krevní tlak může vyvolat mnoho zdravotních komplikací. Je rizikovým faktorem pro rozvoj srdečně-cévních onemocnění jako jsou ateroskleróza, srdeční selhání, ischemická choroba srdeční, cévní mozková příhoda. Neprůchodné cévy mohou být také příčinou trvalého poškození ledvin i zraku.

 

Přinášíme Vám 10 tipů pro prevenci i terapii vysokého krevního tlaku.

 

 

1. UDRŽUJTE SI OPTIMÁLNÍ TĚLESNOU HMOSTNOST

Se zvyšující se tělesnou hmostností úměrně roste riziko vysokého krevního tlaku. Pro posouzení nadváhy nebo obezity se místo konkrétních hodnot hmotnosti využívá hodnota indexu tělesné hmotnosti – BMI, z angl. body mass index. Tento údaj, stanovený jako poměr hmotnosti v kg a druhé mocniny výšky v m2, zohledňuje  hmotnost a výšku postavy, má tak lepší výpovědní hodnotu než samotná hmotnost. Pokud trpíte nadváhou nebo obezitou, snižte hmotnost na hodnoty odpovídající rozmezí optimálního BMI, které je pro dospělé stanoveno na 18,5–25.

2. HLÍDEJTE OBVOD SVÉHO PASU

V posuzování rizika vzniku hypertenze a dalších kardiovaskulárních onemocnění je důležité, stejně jako BMI, kontrolovat obvod v oblasti pasu. Ukládání tuku v oblasti břicha nese větší riziko než ukládání v jiných partiích. Hranice obvodu, který představuje zvýšené riziko, je obvod pasu větší než 80 cm u žen a 94 cm u mužů.

3. PRAVIDELNĚ SE HÝBEJTE

Fyzická aktivita je důležitou součástí prevence i terapie kardiovaskulárních onemocnění. Pravidelný pohyb prokazatelně posiluje srdce a cévy a snižuje krevní tlak. Je velmi důležitý pro rozvoj fyzické kondice a redukci tělesné hmotnosti. Věnujte se svému oblíbenému pohybu nejlépe každý den. Vhodná je například chůze v rychlejším tempu, cyklistika, jóga, plavaní i běh. Fyzickou aktivitu vždy přizpůsobte aktuální kondici a zdravotnímu stavu.

4. OMEZTE PŘÍJEM SODÍKU

Nadměrný příjem soli, resp. sodíku, prokazatelně zvyšuje krevní tlak a riziko hypertenze. Pokud již trpíte hypertenzí, i minimální snížení příjmu soli může Váš krevní tlak snížit. V rámci prevence snižte příjem na 5 g/ den, při terapii na 3 g. Vyvarujte se nákupu polotovarů, intantních pokrmů, uzenin, sýrů, pochutin a trvanlivého pečiva. Při vaření omezte solení na minimum.

5. PŘESTAŇTE KOUŘIT

Kouření cigaret je rizikovým faktorem pro rozvoj velkého počtu one-mocnění, včetně vysokého krevního tlaku. Abstinence cigaret je vhodným pre-ventivním opatřením. Lidé, kteří přestanou kouřit se oproti kuřákům proka-zatelně dožívají vyššího věku.

6. OMEZTE KONZUMACI ALKOHOLU

Nadměrná konzumace alkoholu je jednou z příčin vysokého krevního tlaku. Může také ovlivnit účinnost některých užívaných léků. Jeho konzumaci udržujte pod kontrolou – omezte na maximálně 20 g u mužů a 10 g u žen (10 g = 1 sklenka vína, malé pivo nebo 1 panák lihovin).

7. ELIMINUJTE STRES

Chronický stres je další zátěží v souvislosti s hypertenzí. V případě, že je akutní stres spojen se špatnými návyky, jako kouření, konzumace alkoholu nebo nezdravé stravy, může působit stejně. Vědomě se vyvaruj-te spouštěčům stresu, hledejte jiná řešení stresových situací, zpomal-te, naučte se odpočívat a relaxovat.

8. DODRŽUJTE ZÁSADY ZDRAVÉ VÝŽIVY

Složení stravy se výrazně odráží do zdravotního stavu. Pro ochranu srdce a cév navyšte denní příjem tučných ryb a rostlinných tuků na úkor tučného masa a tučných mléčných výrobků. Denně konzumujte čerstvé potraviny a alespoň 5 porcí ovoce a zeleniny. Podrobnější informace o zdravé výživě najdete v článku Desatero zdravé výživy.

9. ZAJÍMEJTE SE O SVÉ HODNOTY

Pravidelně se zajímejte o hodnoty svého krevního tlaku. Nezanedbávejte preventivní péči. Ujistěte se, Váš tlak je v optimálních hodnotách, případně si ověřujte efektivnost terapie. Vysoký krevní tlak je často asyptomatický, nedovolte, aby Vaše nevědomost vedla k závažným zdravotním komplikacím.

10. KONZULTUJTE S OŠETŘEJÍCÍM LÉKAŘEM

V případě diagnózy hypertenze dodržujte pokyny ošetřujícího lékaře. Režimová opatření bývají ve vážnějších případech doplněna o medika-mentózní léčbu. Věnujte pozornost interakcím jiných léků s Vašimi léky proti vysokému tlaku. Nikdy nevysazujte předepsané léky bez vědomí lékaře.

Doporučené produkty